Skip to content →

Zgłoszenia konkursowe prosimy przesyłać na adres e-mailowy: miesiac.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 5 kwietnia.


W ramach Miesiąca Języka Ojczystego 2024 odbędą się trzy konkursy o zasięgu ogólnopolskim skierowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w konkursach:

IX Ogólnopolski Konkurs na Gadkę
„Gadajcie, jak dawniej na wsi bywało ze zwierzętami”.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci gwarowego, niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu nawiązującego do hasła: „Gadajcie, jak dawniej na wsi bywało ze zwierzętami”.

Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

 W konkursie, poza nagrodami głównymi przyznanymi przez jury konkursu, zostaną również przyznane nagrody publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności odbędzie się na Facebooku Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ oraz kanale YouTube Miesiąca Języka Ojczystego.

Konkurs od ośmiu lat wzbudza ogromną sympatię i zainteresowanie, biorą w nim udział uczestnicy z całej Polski, a także spoza jej granic!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

IX Ogólnopolski Konkurs na Reklamę
„Zwierzę – najlepszy przyjaciel człowieka. Reklama zwierząt, relacji i produktów”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnej, nagranej przez Uczestników reklamy społecznej odwołującej się do zwierząt, ich adopcji, przyjaźni oraz relacji z człowiekiem i tym podobne. Reklama musi być związana z tematem konkursu: „Zwierzę – najlepszy przyjaciel człowieka. Reklama zwierząt, relacji i produktów”.

Reklama musi być związana z tematem konkursu. Podczas finału zostaną wyświetlone filmy stworzone przez laureatów.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas szkół podstawowych!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
„Twoja Dzielnica – Twoja mównica”

Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, kolejarzy, muzyków, mechaników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy.


Instrukcja korzystania z WeTransfer.