Skip to content →

Zgłoszeń na wszystkie konkursy należy dokonywać drogą elektroniczną (adres e-mail: miesiąc.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl) do 5 kwietnia 2022 roku.


VII Ogólnopolski Konkurs na Gadkę
„Gadajcie, w co Wasze dziadki się we wsi bawili”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci gwarowego, niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu nawiązującego do hasła: „Gadajcie, w co Wasze dziadki się we wsi bawili”.

Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!

W konkursie, poza nagrodami głównymi przyznanymi przez jury konkursu, zostaną również przyznane nagrody publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności odbędzie się na Facebooku Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ oraz kanale YouTube Miesiąca Języka Ojczystego.

Konkurs od siedmiu lat wzbudza ogromną sympatię i zainteresowanie, biorą w nim udział uczestnicy z całej Polski, a także spoza jej granic!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy
Plakat

VII Ogólnopolski Konkurs na Reklamę
„Dobra zabawa to super sprawa!”

 

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę. Reklama musi być związana z tematem konkursu: „Dobra zabawa to super sprawa!”

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich klas szkół podstawowych!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy
Plakat

 

III Edycja Konkursu „Twoja Dzielnica – Twoja mównica”

Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zaprezentowana zostanie wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, kolejarzy, muzyków, mechaników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może to być opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.

Kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy.
Plakat

 


Instrukcja korzystania z WeTransfer.

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną (adres e-mail: miesiąc.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl) do 5 kwietnia 2022 roku.