Skip to content →

Internetowe zakończenie piątej edycji Miesiąca Języka Ojczystego

Link do transmisji na żywo z ogłoszenia wyników: https://www.facebook.com/events/957142251771700/?post_id=958489984970260&view=permalink

VI Ogólnopolski Konkurs na Gadkę
„Gadajcie, coście we wsi jadali”

Udział w konkurs polega na przesłaniu pracy konkursowej w formie nagrania filmowego w postaci gwarowego niewierszowanego, oryginalnego (czyli wcześniej nieprezentowanego) monologu na zadany temat. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń wiekowych!
W konkursie, poza nagrodami głównymi przyznanymi przez jury złożone z profesorów Wydziału Polonistyki UJ, zostaną również przyznane nagrody publiczności.

Głosowanie na nagrodę publiczności będzie miało miejsce na facebookowej stronie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki UJ.

 

Konkurs od sześciu lat wzbudza ogromną sympatię i zainteresowanie, biorą w nim udział uczestnicy z całej Polski, a także spoza jej granic!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy
Plakat do pobrania

VI Ogólnopolski Konkurs na Reklamę
„Powiedz mi, co jesz, a powiem Ci, skąd jesteś”

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę. Reklama musi być związana z tematem konkursu. Podczas finału prace nadesłane przez uczestników będą prezentowanie online.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich klas szkół podstawowych!

Regulamin i formularz zgłoszeniowy
Plakat do pobrania

 

II Edycja Konkursu „Twoja dzielnica – Twoja mównica”

Udział w konkursie polega na stworzeniu oryginalnej pracy literackiej, w której zostanie zaprezentowana wybrana odmiana środowiskowa języka polskiego (np. język lekarzy, kolejarzy, muzyków, mechaników itd.). Gatunek pracy jest dowolny – może być to opowiadanie, wiersz, piosenka, scenariusz itd.

Kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy
Plakat do pobrania

 


Instrukcja korzystania z WeTransfer.

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną (adres e-mail: miesiąc.jezyka.ojczystego@uj.edu.pl) do 31 marca 2021 roku.