Skip to content →

VII DYKTANDO KRAKOWSKIE

9 marca 2024 godz. 8.00-15.30
Auditorium Maximum UJ
ul. Krupnicza 33

8.00-9.30 – Otwarcie Auditorium Maximum UJ dla uczestników i gości. Rejestracja uczestników (zostawienie okryć w szatni, odebranie pakietów oraz kodów uczestników przy alfabetycznie ustawionych stolikach).

9.30-10.00 – Część oficjalna. Aula Duża.

  • Powitanie gości i uczestników VII Dyktanda Krakowskiego.
  • Przedstawienie jury oraz pozostałych gości, patronów, sponsorów i partnerów.
  • Przypomnienie zasad regulaminowych, trybu dyktowania i oceniania prac.

10.00-10.40 – VII Dyktando Krakowskie.

                [9.30-10.40 – Kategoria junior VII Dyktanda Krakowskiego. Aula Średnia]

10.40 – Zakończenie pisania, zebranie prac, poinformowanie o atrakcjach przygotowanych dla uczestników.

W planie m.in.:

  • Spotkanie z gwiazdami VII Dyktanda Krakowskiego.
  • 12.00 – “Reklama handlowa w dawnym Krakowie”, dr hab. Patrycja Pałka (Sala Konferencyjna)
  • 13.00 – “Praindoeuro-co? Czyli o pochodzeniu języka polskiego”, Karolina Skowrońska (Sala Konferencyjna)
  • 13.00 – Zwiedzanie zakamarków Biblioteki Jagiellońskiej. [wyczerpany limit miejsc]
  • 13.00 – Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius). [wyczerpany limit miejsc]

                [10.40-15.00 – Prace komisji oceniającej]

15.00 – Ogłoszenie werdyktu komisji oceniającej. Podanie nazwisk laureatów i wyróżnionych w VIII Dyktandzie Krakowskim. Wręczenie nagród.

Zamknięcie VII Dyktanda Krakowskiego.