Skip to content →

W myśl zasady „myśl lokalnie, działaj globalnie” organizujemy konkurs na gadkę!

Konkurs polega na stworzeniu gwarowego niewierszowanego, oryginalnego monologu na temat „Nasza tożsamość regionalna”. Istotnym jest fakt, że ocenie podlegać będą zarówno walory językowe (przede wszystkim gwara), jak i te związane z treścią, tj. anegdotami, rodzinnymi historiami lub tradycją. Chcemy w ten sposób połączyć promowanie języka polskiego, jak i różnych regionów, w którym ów język się specyficznie rozwijał.

Terminy:

28 lutego 2018 – zakończenie nadsyłania prac konkursowych

8 marca 2018 – ogłoszenie wyników, informacje o dalszym zakwalifikowaniu się

16 marca 2018 – finały na Wydziale Polonistyki UJ

> Pobierz regulamin konkursu na gadkę

> Pobierz formularz zgłoszeniowy