Skip to content →

Rejestracja na kategorię otwartą IV Dyktanda Krakowskiego została zakończona.

Rejestracja na kategorię junior (urodzeni po 1 stycznia 2003 r.) została zakończona z powodu wyczerpania miejsc.