Skip to content →

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia
ma przyjemność zaprosić na III ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Nasz język ojczysty” pn.
Różne oblicza tożsamości

Konferencja odbędzie się w dniach 23 – 24 marca 2018 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: kulturoznawstwa, historii, socjologii, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.
Proponujemy, aby nasze wspólne rozważania zogniskowały się wokół następujących kwestii:

  • tożsamość językowa, kulturowa, narodowa, regionalna,
  • identyfikacja językowa,
  • regionalne odmiany języka,
  • język w grupie społecznej – socjolekty, profesjolekty, idiolekty,
  • przemiany tożsamości,
  • pogranicze a tożsamość,
  • dwujęzyczność (wielojęzyczność) a problem językowo-kulturowej identyfikacji i tożsamości,
  • narodowość a etniczność,
  • tożsamość w mediach społecznościowych,
  • tożsamość, wizerunek i reputacja.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (https://goo.gl/St6NKJ) ) i przesłanie go wraz z abstraktem (150 – 200 słów) na adres: njokonferencja@gmail.com do 1 lutego 2018 roku. Informacja o przyjęciu oraz wstępny harmonogram konferencji zostaną przekazane drogą mailową najpóźniej w dniu 1 marca 2018 r.
Opłata wynosi 200 zł i obejmie: materiały konferencyjne, recenzowaną publikację oraz obiad.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony wydarzenia na Facebooku.

W imieniu organizatorów:
dr hab. Kazimierz Sikora
mgr Rafał Mazur
mgr Barbara Żebrowska
Marzena Gałkowska