Skip to content →

Konferencja zostaje odwołana. O ewentualnym zorganizowaniu jej w innym terminie organizatorzy będą informować zainteresowanych.

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia ma przyjemność zaprosić na V ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Nasz język ojczysty” pn. Polszczyzna ostatniego trzydziestolecia

Konferencja odbędzie się w dniach 3–4.04.2020 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: kulturoznawstwa, dziennikarstwa, socjologii, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.

Proponujemy, aby nasze wspólne rozważania zogniskowały się wokół następujących kwestii:

  • język wobec wyzwań starych i nowych mediów,
  • język reklamy,
  • język literatury najnowszej,
  • język współczesnej młodzieży,
  • rozwój dyskursu politycznego,
  • tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny,
  • zmiany w zakresie etykiety językowej,
  • zjawisko mody językowej,
  • zróżnicowanie współczesnej polszczyzny.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z abstraktem (150 – 200 słów) na adres: njokonferencja@gmail.com do 3 lutego 2020 roku. Informacja o przyjęciu oraz wstępny harmonogram konferencji zostaną przekazane drogą mailową najpóźniej w dniu 2 marca 2020 r.

Opłata wynosi 250 zł i obejmie: materiały konferencyjne, recenzowaną publikację oraz obiad.

W imieniu organizatorów:
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ
dr Barbara Żebrowska-Mazur
mgr Rafał Mazur

Materiały do pobrania: