Skip to content →

Dziękujemy wszystkim uczestnikom IV Dyktanda Krakowskiego, w środę opublikujemy zakodowaną listę z wynikami (tutaj i na Facebooku), a wkrótce – nasza fotorelacja!